«بسم الله الرّحمن الرّحيم»

امام جعفر صادق علیه السلام راجع به بعضی از مسائل فیزیکی چیزهائی گفته که از لحاظ تئوری کوچکترین تفاوت با نظریه بوجود آمدن جهان در این عصر ندارد ویک دانشمند فیزیکی این دوره وقتی تئوری جعفر صادق علیه السلام را در مورد ایجاد دنیا می خواند تصدیق می کند که نظریه ایست مطابق با تئوری فیزیکی ایجاد دنیا در این عصر.

نظریه امام جعفر صادق علیه السلام اما این مزیت را دارد که با این که در دوازده قرن قبل از این ابراز شده یا تئوری جدید فیزیکی راجع به پیدایش دنیا مطابقه می کند.

امام جعفر صادق (ع) راجع به پیدایش دنیا چنین گفته است:
(( جهان از یک جرثومه بوجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات میباشد. ))


این تئوری با تئوری اتمی امروزی راجع بوجود آمدن جهان هیچ تفاوت ندارد و دو قطب متضاد دو شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ سبب تکوین اتم گردیده و اتم هم ماده را بوجود آورده و تفاوتی که بین مواد(یعنی عناصر )دیده می شود ناشی از کمی یا زیادی چیزهائی است که درون اتم عناصر موجود می باشد.

چند نفراز فیلسوفان یونان قدیم ...

 ادامه مطلب 


« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

____________________خلق جهان ______________________

« بَدِیعُ السّمواتِ وَ الاَرض...»  (سوره انعام  آیه 101)

 اوست پدیدآورنده آسمانها و زمین ...

 مطلب بالا با اطلاعات علمی نوین کاملا هماهنگی دارد ، آخرین اطلاعات و کشفیات بدست آمده در زمینه فیزیک و نجوم تأیید کننده این مطلب می باشد که جهان با تمام بزرگی و قدمت فراوان از یک انفجار بزرگ به وجود آمده اند (تئوری بیگ بَنگ  big bang)

تئوری بیگ بَنگ بیان می کند که جهان از انفجار بزرگ و عظیم یک نقطه تقریبا در 15 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. تئوری بیگ بَنگ امروزه به عنوان تنها جواب علمی پیدایش جهان در تمامی محافل علمی به کار می رود. تا قبل از انفجار بزرگ امکان وجود هیچ چیز نبوده که بتوان آن را ماده نامید وماده ، انرژی و زمان وجود نداشته اند که بتوان به وسیله فیزیک و متافیزک تجزیه و تحلیل کرد،این در فیزیک به عنوان هیچ چیز نامیده میشود، در این چنین فضایی به ناگاه ماده انرژی و زمان به وجود می آید؛ این مطلب علمی که به تازگی علم بشر به آن دست پیدا کرده است 1400 سال پیش در قرآن کریم بیان شده است ...

برای اطلاعات بیشتر :  »  تفسیر سوره انعام  آیه 101

___________________بزرگ شدن جهان __________________

 « وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ .» (سوره الذّاریات  آیه 47)

و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم، و بى‏گمان، ما [آسمان‏] گستريم.

کلمه آسمان در بیشتر قسمتهای قرآن کریم به عنوان کهکشان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در این آیه بیان می شود که کهکشانها و جهان همواره در حال بزرگ شدن و وسعت پیدا کردن می باشد، این مطلب هم در اوایل قرن20 به اثبات رسید.

این تئوری و ایده که جهان دارای ابتدا بوده و بدون هیچ وقفه ای در حال بزرگ شدن می باشد در اوایل قرن 20 توسط دانشمند و فیزک دان روسی اَلِکساندر فِریدمَن و محقق بلژیکی گیورگ الِمِتر به صورت یک نظریه بیان شد و در سال 1929 با تحقیقات ستاره شناس آمریکایی اِدوین هابل به صورت رسمی به ثبت رسید. این ستاره شناس با مشاهده مستمر کهکشانها توسط تلسکوپ بسیار قوی، به این مطلب پی برد که ستاره ها و کهکشانها همواره از هم دور و از یکدیگر فاصله می گیرند، اگر در نظر بگیرم که کهکشانها از یکدیگر به طور دائم در حال فاصله گرفتن می باشند پس جهان که از همین کهکشانها تشکیل شده مرتب در حال بزرگ شدن می باشد.

برای اطلاعات بیشتر : تفسیر سوره الذّاریات  آیه 47                   

 ادامه مطلب


« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

مثلث هارمونیک لایبنیز

مثلث هارمونیک لایبنیز یک آرایش مثلثی شکل از کسرها است :

هر کدام از اعداد این مجموعه را از طریق دو رابطه بازگشتی  زیر میتوان بدست آورد. 

   c:شماره ستون   r:شماره ردیف

     L(r, c) = L(r - 1, c - 1) - L(r, c - 1)              

     L(r, c) = L(r + 1, c) + L(r+1, c + 1)  

 همچنین میتوان با استفاده از ضریب دو جمله ای ، عدد مورد نظر را بدست آورد.

                    

          <<    ترکیب r از n

          <<    ترتیب r از n

 ازاعداد ردیف دوم خطوط مورب دنباله ای از اعداد بدست می آید به نام اعداد پرونیک (Pronic Number) .

                      2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, ...

که تابع مولد این دنباله به صورت زیر است :

                    

رابطه جالب دیگری که در این ساختار مثلثی اعداد وجود دارد این است که در هر ردیف مجموع اعداد  مخرج کسرها از رابطه زیر بدست می آید .(r ردیف مورد نظر است )   :   r 2r-1= sum

که از این مجموع اعداد ردیف ها دنباله زیر بدست می آید:

                              1, 4, 12, 32, 80, 192, 448, ...


منبع :

http://mathworld.wolfram.com/topics/NumberTriangles.html

  

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

ابر رسانایی به تركيب جالب خواص الكتريكي و مغناطيسي فلزات مشخصي كه در درجات حرارت خيلي پايين در آنها به وجود مي‌آيد اطلاق مي شود. يك چنين دمايي اولين بار در سال 1908 وقتي كمرلينگ اونز در دانشگاه ليدن موفق به توليد هليوم مايع گرديد حاصل شد كه با استفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود يك درجه كلوين برسد.

يكي از اولين بررسي هايي كه اونز با اين درجه حرارت پايين قابل دسترسي انجام داد مطالعه تغييرات مقاومت الكتريكي فلزات بر حسب درجه حرارت بود. چندين سال قبل از آن معلوم شده بود كه مقاومت فلزات وقتي دماي آنها به پايين تر از دماي اتاق برسد كاهش پيدا مي كند. اما معلوم نبود كه اگر درجه حرارت تا حدود كلوين تنزل يابد مقاومت تا چه حد كاهش پيدا مي كند. آقاي اونز كه با پلاتينيم كار مي كرد متوجه شد كه مقاومت نمونه سرد تا يك مقدار كم كاهش پيدا مي كرد كه اين كاهش به خلوص نمونه بستگي داشت. در آن زمان خالص ترين فلز قابل دسترس جيوه بود و در تلاش براي بدست آوردن رفتار فلز خيلي خالص اونز مقاومت جيوه خالص را اندازه گرفت.او متوجه شد كه در درجه حرارت خيلي پايين مقاومت جيوه تا حد غير قابل اندازه گيري كاهش پيدا مي كند كه البته اين موضوع زياد شگفت انگيز نبود اما نحوه از بين رفتن مقاومت غير منتظره مي نمود.موقعي كه درجه حرارت به سمت صفر تنزل داده مي شود به جاي اينكه مقاومت به ارامي كاهش يابد در درجه حرارت 4 كلوين ناگهان افت مي كرد و پايين تر ازاين درجه حرارت جيوه هيچگونه مقاومتي از خود نشان نمي داد. همچنين اين گذار ناگهاني به حالت بي مقاومتي فقط مربوط به خواص فلزات نمي شد و حتي اگر جيوه ناخالص بود اتفاق مي افتاد.آقاي اونز قبول كرد كه پايين تر از 4 كلوين جيوه به يك حالت ديگري از خواص الكتريكي كه كاملا با حالت شناخته شده قبلي متفاوت بود رفته است و اين حالت تازه (( حالت ابر رسانايي )) نام گرفت.

بعدا كشف شد كه ابررسانايي را مي توان از بين برد ( يعني مقاومت الكتريكي را مي توان مجددا بازگردانيد.) و در نتيجه معلوم شد كه اگر يك ميدان مغناطيسي قوي به فلز اعمال شود اين فلز در حالت ابررسانايي داراي خواص مغناطيسي بسيار متفاوتي با حالت درجه حرارتهاي معمولي مي باشد.

تاكنون مشخص شده است كه نصف عناصر فلزي و همچنين چندين آلياژ در درجه حرارت هاي پايين ابر رسانا مي شوند. فلزاتي كه ابررسانايي را در درجه حرارت هاي پايين از خود نشان مي دهند ( ابر رسانا ) ناميده مي شوند. سالهاي بسياري تصور مي شد كه تمام ابررسانا ها بر طبق يك اصول فيزيكي مشابه رفتار مي كنند. اما اكنون ثابت شده است كه دو نوع ابررسانا وجود دارد كه به نوع I و II مشهور مي باشد. اغلب عناصري كه ابررسانا هستند ابررسانايي از نوع I را از خود نشان مي دهند.در صورتي كه آلياژها عموما ابررسانايي از نوع II را از خود نشان مي دهند. اين دو نوع چندين خاصيت مشابه دارند. اما رفتار مغناطيسي بسيار متفاوتي از خود بروز مي دهند.

همانطور که می دونید در مواد به طور طبیعی اگر درون آنها جریانی برقرار بشه الکترونها در مسیر میدان الکتریکی جاری می شند.و می دانیم در دماهای معمولی ارتعاشات اتمی وجود دارند و الکترونها در اثر برخورد با آنها انرژی از دست می دهند این خاصیت مقاومت الکتریکی نام دارد.مقاومت رسانا ها کم نیم رسانا ها متوسط و نا رسانا ها بی نهایت است.در سال 1911 کامرینگ خاصیت ابر رسانایی در مواد رو کشف کرد و بعدها در سال 1933 با کار های مایسنر این شاخه از فیزیک پیشرفت کرد در بعدها با رسیدن به تکنولوژی ساخت ابر رسانا های دمای بالاتر(چون مواد معمولی در دمایی نزدیک به صفر کلوین ابرسانا می شدند که برای این کار نیاز به هیدروژن و هلیم مایع است و پر هزینه است) ساخت ابر رسانا ها خیلی کم هزینه تر شد.اما ابر رساناها به چه دردی می خورداز ابر رساناها در ساخت آهن رباهای ویژه طیف سنجهای رزونانس مغناطیسی هسته وعكسبرداری تشدید مغناطیسی هسته و تشخیص طبی ساخت ژنراتورهایی با حجم هایی تا 6 برابر کمتر و ساخت کلید های قطع و وصل جریانهای بسیار بالا یا بسیار پایین استفاده می شود.یکی از کاربردهای عالی ابر رسانا ها استفاده ازآنها توسط ژاپنی ها در ساخت قطار های سریع السیربود که منجر با ساخت قطار هایی شد که رو بالشتک های هوا حرکت می کردند(اصطکاک به طور چشم گیری کاهش پیدا می کند) و تا سرعت هایی نزدیک 600 کیلومتر در ساعت می رسند(با چنین سرعتی می توان در کمتر از 2 ساعت از اورمیه به تهران سفر کرد). با این مقدمه به ذکر مقاله کوتاهی درموردابرسانایی می پردازیم.

 ابررسانایی : superconductivity     

  اگردمای فلزات مختلف را تا دمای معینی(دمای بحرانی) پایین آوریم پدیده شگرفی درآنهااتفاق می افتد كه طی ان به ناگهان مقاومتشان را در برابرعبور جریان برق تا حد صفراز دست خواهند داد .وتبدیل به ابررسانا خواهند شد.(البته موادی مانند نقره نیز هستند كه مقاومت ویژه شان حتی در دمای صفر درجه كلوین نیز صفر نمی شود).هرچند در این دما میتوان بسیاری از مواد را ابر رسانا نمود محققا ن برای رسیدن به چنین دمایی مجبورند از هلیم مایع ویا هیدرژن استفاده كنند كه بسیار گرانند .
امروزه ابر رسانایی را در موادی ایجاد می كنند كه دمای بحرانیشان زیادتر از  ۷۷  درجه كلوین است كه برای رسیدن به چنین دمایی از ازت مایع استفاده می كنند كه نقطه جوشش  ۷۷  درجه كلوین است.


تاریخجه ابررسانایی:ابررسانایی برای اولین باردر سال  ۱۹۱۱  توسط هایك كامرلینگ اونس(۱۹۲۶-۱۸۵۳)مطرح گردید. وی دمای یك میله منجمد جیوه ای را تا دمای نقطه جوش هلیم مایع(۴.۲  درجه كلوین )پایین اوردد و مشاهده نمود كه مقاومت ان ناگهان به صفر رسید. سپس یك حلقه سربی را در دمای  ۷  درجه كلوین ابررسانا نمود و قوانین فارادی را بر روی ان ازمایش كردومشاهده نمود وقتی با تغییر شار در حلفه جریان القایی تولید شود.حلقه سربی برعكس رسانا های دیگر رفتارمی نمایدیعنی پس از قطع میدان تا مادامیكه در حالت ابر رسانایی قرار داردجریان اكتریكی را حفظ می كند. به عبارتی اگریك سیم ابررسانا داشته باشیم پس از بوجود امدن جریان الكتریكی دران بدون مولد الكتریكی ( مثل باطری یا برق شهر )نیز می تواند حامل جریان باشد.
اگر در همین حالت میدان مغناطیس قوی در مجاورت سیم ابررسانا قرار دهیم ویا دمای سیم را با لاتر از دمای بحرانی ببریم جریان در ان بسرعت صفر خواهد شد چون دراین حالتها سیم را از حالت ابررسانایی خارج كرده ایم .اقای اونس با همین كشف جایزه نوبل فیزیك در سال  ۱۹۱۳  را از ان خود نمود.در عكس بالا اونس و همسرش نشسته و دوستان دانشمند مانند البرت انیشتین در پشت سر وی قرار دارند.

 دمای گذار به ابر رسانایی :
دمایی که یک ابر رسانا در آن دما مقاومت خودش را از دست می‌دهد، دمای گذار یا دمای بحران ابر رسانا نامیده می‌شود. هر چند ناخالصیهای مغناطیسی دمای گذار TC  را پایین می‌اورند، ولی در حالت کلی دمای گذار TC  به مقادیر کم ناخالص زیاد حساس نیست. البته تحقیقات در درجات حرارت پایینتر ممکن است ابر رساناهای جدیدی را بشناساند، اما دلیل اساسی برای این که تمام فلزات حتی در صفر مطلق باید خاصیت ابر رسانایی از خود نشان دهند وجود ندارد. با وجود این باید توجه کرد که ابر رسانایی پدیده نادری نیست. حدودا نصف عناصر فلزی ، معلوم شده است ابر رسانا هستند و به علاوه تعداد زیادی از آلیاژها نیز ابر رسانا می‌باشند.

ممکن است یک آلیاژ حتی اگر از دو فلزی که هیچکدام خود نشان ابر رسانا نیستند تشکیل شده باشد، ابر رسانا باشد. ابر رسانایی ممکن است توسط هادیهایی که فلز به مفهوم عادی نیستند نیز نشان داده شود. برای مثال مخلوط نیمه هادی اکسیدهای با سیم و سرب و بیسموت یک ابر رسانا می‌باشد و همچنین پلمیر پلیسولنور نیتروژن شیمیایی NX  در حدود  0.3  درجه کلوین ابر رسانا شده است


 اثرمایسنر : 
سپس در سال  ۱۹۳۳  Meissner  وOschsenfeld  نشان دادند كه وقتی ماده مورد ازمایش قبل از ابررسانا شدن در میدان مغناطیسی باشد شار از آن عبور میكند ولی وقتی در جضور میدان به دمای بحرانی برسدو ابررسانا گردد دیگر هیچگونه شار مغناطیسی از ان عبور نمی كند تبدیل به یك دیامغناطیس كامل می شود كه شدت میدان درون ان صفر خواهد بود.

 

 

 

 

فیزیكدانان مختلف همواره سعی كرده بودند به موادی دست پیدا كنند كه اولا دردمای پایین ابرسانا شوند و ثانیا برای فرایند سرمایش بجای هلیم پر هزینه از نیتروژن مایع استفاده شود.تا بدن ترتیب بتوانند كابلهای مناسب برای حمل و انتقال برق ویا موتور الكتریكی بسازند.


مغناطیس استوانه ای روی یك قطعه ابررسانا كه توسط نیتروژن خنك شده شناور است زیرا ابررسانا طبق خاصیت یعنی اثر مایسنر می توانند خطوط میدان مغناطیس را به خارج پرتاب كنند دارد.و همانطور كه میبینم قرص مغناطیسی را شناور نگه دارندو بدین ترتیب یك موتور چرخان ساخته میشود.

دو فیلم کوتاه از آهنربای ابررسانا از این پایین دریافت کنید .

دانلود  حجم : ۴۵۴ KB 

بلاخره در سال 1986 دو فيزيكدان سويسي به نامهاي George bednorz-Alex Muller از آزمايشگاه زوريخ توانستند ابرسانايي ازجنس سراميك اكسيد مس در دماي بالا 60 درجه كلوين بسازند كه براي فرايند سرمايش از نيتروژن مايع استفاده ميشد كه بسيار كم هزينه بود. بدين ترتيب دو گام مهم براي ساخت كابلهاي ابررسانايي برداشته شد و لي سراميك اكسيد مس براي ساخت كابل شكننده بود بنابراين تلاشهاي ديگري آغاز شد.كه تا به امروز هم ادامه دارد دانشجويان و دانشمندان ايراني هم در اين عرصه بسيار فعال هستند.

طبق گزارش ايرنا سعيد سلطانيان به همراه يك گروه علمي در دانشگاه ولو نگوگ ايالت نيو ساوت ولز استراليا به سرپرستي پروفسور دو ابررسانايي ساختند كه بالاترين ركورد را در ميان ابررسانا دارد اين ابررسانا به شكل سيم يا نوار ي از جنس دي بريد منيزيم با پوششي از آهن است كه شكل ميكروسكوپي آن در پايين نشان داده شده است.

 
كاربردهای مختلف ابررساناها  :از ابررسانايي ميتوان در ساخت آهن رباهاي ويژه طييف سنجهاي رزونانس مغناطيسي هسته و عكسبرداري تشديد مغناطيسي هسته و تشخيص طبي استفاده نمود و همچنين چون با حجم كم جريانهاي بسيار بالا را حمل مي كنند مي توان از آنها در ساخت موتورهاي الكتريكي (ژنراتورها- كابلها) استفاده نمود كه حجمشان 4 تا 6 برابر كوچكتر از موتورهاي فضاپيماي امروزي هستند.

ميتوان از آهن رباهاي ابررسانا در ساختمان ژيروسكوپ براي هدايت فضا پيما استفاده نمود.

مي توان از نيم رسانا ها در ساخت قطارهاي شناور استفاده نمودمانند قطار سريع السير ژاپني ها كه در سال 2000 ميلادي ساخته شد وبا با سرعت 581 km/h حركت مي كرد در اين بجاي قطار بجاي استفاده از چرخ از ميدان مغناطيسي استفاده شده است.

   
از قطارهای سریع بیشتر بدانیم

 
به دلیل وجود نیروی محرکه اصلی این سیستم در ریل آن، به جای خود قطار، این قطارها بسیار سبک و کنترل آنها در سراشیبی ها بسیار آسان می باشد. ریل های استفاده شده در این سیستم نیز از مواد سبک ساخته شده است.  
  
Maglev  ( حمل و نقل شناور مغناطیسی ) نام تکنولوژی جدیدی می باشد که با توجه به مشخصه های برجسته اش انقلابی در صنعت حمل و نقل ایجاد خواهد کرد. "ماگلو" نوعی از حمل و نقل می باشد که قطار را به طور شناور و کاملا جدا از زمین به وسیله نیروی الکترومغناطیسی به طرف جلو می راند. این روش جدید سریع تر، راحت تر و مطمعن تر از روش حمل و نقل کنونی، همراه به چرخ های مرسوم می باشد..
به دلیل وجود نیروی محرکه اصلی این سیستم در ریل آن، به جای خود قطار، این قطارها بسیار سبک و کنترل آنها در سراشیبی ها بسیار آسان می باشد. ریل های استفاده شده در این سیستم نیز از مواد سبک ساخته شده است. تکنولوژی ماگلو ( Maglev  ) این اجازه را به او می دهد که به راحتی به سرعت هواپیما ها  ( ۵۰۰  تا  ۵۸۰  کیلومتر ) دست یابد.
قطارهای الکترو مغناطیسی از سال  ۱۹۸۴  وجود داشته اند، ولی محدودیت های اقتصادی و علمی مانع از رشد سریع آنها شده است. اولین قطار الکترومغناطیسی تبلیغاتی IOS  نام داشت ( به معنی اولین بخش عملیاتی ) که در شانگهای چین مسافران را در یک مسیر  ۳۰  کیلومتری  ( ۱۸۶  مایل ) با سرعت  ۴۳۱  کیلومتر بر ساعت  ( ۳۶۸  مایل ) در عرض  ۷  دقیقه و  ۳۰  ثانیه به فرودگاه می رسانید.

تکنولوژی :در حالت کلی دو نوع ماگلو وجود دارد:
۱-  سیستم تعلیق الکترومغناطیسی ( EMS )
۲-  سیستم تعلیق الکترو دینامیکی ( EDS  )
در سیستم تعلیق الکترو مغناطیس، قطار با داشتن الکترومغناتیس بسیار قوی بر روی ریل فشار آورده که همین عمل باعث معلق ماندن آن می شود. این مغناتیس ها در جهت ریل تنظیم شده و بوسیله کنترل باز خورد، میزان تعلیق خود را محاسبه و حفظ می نماید.
سیستم تعلیق الکترودینامیک به شیوه دیگری عمل می کند بدین صورت که هم ریل و هم قطار دارای مغناطیس می باشند که قطار به وسیله نیروی دافعه قطب های هم نام ارتفاع و فاصله خود را از ریل نگه می دارد.
قسمت مغناطیس قطار از الکترومغناطیس های به هم پیوسته ( مثل ماگلو JR  ) یا از مغناطیس های پایدار تشکیل شده است. قسمت مغناطیس ریل ها نیز از تحریک منطقه توسط سیم پیچ های مغناطیسی به وجود می آید.
درسرعت های پایین سیم پیچ های کنونی توانایی تحمل وزن قطار را دارا نمی باشند و باید برای ثبات آنها در هنگام ایست کامل و در سرعت های پایین چرخ ها و یا وسایل شبیه آن در زیر قطار وجود داشته باشند تا قطار به سرعت های بالا دست یافته و از زمین جدا شود. برای این منظور سیم پیچ های بکار رفته در ریل ها، باعث حرکت رو به جلو قطار شده و همچنین با نیروی مغناطیسی فوق العاده خود باعث تعلیق قطار می شوند. همچنین این سیم پیچ ها یک موتور طولی نیز محسوب می شوند و حالت پیچشی آنها باعث بوحود آمدن یک جریان مداوم الکترو مغناطیس در کل ریل می شود.
و هم اکنون نگاهی داشته باشیم به مزایا و معایب تکنولوژی مالگو EMS  ( سیستم تعلیق الکترو مغناطیسی ):
از مزایای این سیستم می توان مغناطیس بسیار نا چیز در درون و بیرون قطار، تکنولوژی بالا که می توان بوسیله آن به سرعت  ۵۰۰  کیلومتر در ساعت دست یافت و عدم نیاز به چرخ یا نیروهای محرکه دیگر را نام برد.
از معایب آن نیز می توان به فاصله موجود میان قطار و ریل که خواهان بررسی بی درنگ توسط کامپیوتر برای ممانعت از برخورد آنها با یکدیگر می باشد اشاره کرد. 

فوق هدایت گرهای EDS  :مغناطیس های بسیار قوی بر روی فوق هدایتگر نصب شده اند که فاصله زیاد ریل از قطار که منجر به دسترسی این قطار به سرعت  ۵۸۱  کیلومتر شده است را باعث شده اند، و همچنین ظرفیت بار بسیار زیاد آن از مزایا این سیستم می باشد. یکی از همین قطارها در دسامبر سال  ۲۰۰۵  به صورت تبلیغی از فوق هدایتگرها با درجه حرارت بالا در مغناطیس های خود استفاده کرد که آنها به وسیله مایع خنک کننده گران نیتروژن خنک می شدند.
از معایب این سیستم نیز می توان به عدم توانایی در برقراری ارتباط های تلفنی، عدم توانایی در برقراری ارتباط مسعولین قطار به واگن مسافران بوسیله سیستم صوتی داخل کابین ها و عدم توانایی در استفاده از وسایل الکترونیکی مثل ذخیره کننده های مغناطیسی و هاردیسک ها به علت وجود جریان مغناطیسی بالا در قطار اشاره کرد. همچنین این مشکلات و هزینه بالای این سیستم باعث باقی ماندن این تکنولوژی در مرحله تست شده است.

سیستم مغناطیسی پایدار EDS :از مزایای این سیستم می توان به سیستم تعلیق بدون اشکال، عدم نیاز به قدرت برای فعال کردن مغناطیس ها، قرار گیری منطقه مغناطیسی در زیر قطار و توانایی ایجاد مغناطیس بالا در سرعت های بسیار پایین  ( ۵  کیلومتر در ساعت ) برای تعلیق قطار نام برد. همچنین در صورت بروز مشکل، قطار قبل از ایست کامل به صورت کاملا آهسته و با ریتم یکنواخت سرعت خود را کم کرده تا کاملا متوقف شود و از معایب آن نیز می توان به نیاز آن به چرخ برای به حرکت در آوردن آن در هنگام ایست کامل و تکنولوژی کاملا جدید و در نتیجه تستی بودن آن اشاره کرد.
هیچ کدام از سیتسم های فوق هدایتگر و مغناطیس پایدار قادر به تعلیق قطار در وضعیت سکون نیستند، ولی با این حال سیستم مغناطیس پایدار قطار را در سرعت های پایین، نزدیک به ریل نگه می دارد، ولی در هر دو آنها به چرخ در هنگام سکون و سرعت های پایین نیاز هست. در حالی که EMS  سیستم تعلیق الکترومغناطیس مجهز به هیچگونه چرخی نمی باشد.

نیروی محرکه :
سیستم تعلیق الکترومغناطیس قادر به ارائه تعلیق و نیروی پیش راننده بوسیله موتور طولی ( سیم پیچ ) می باشد، و این در حالیست که سیستم تعلیق الکترودینامیکی تستی قادر به معلق ساختن قطار بوسیله مغناطیس های نصب شده بر روی خود می باشد. 

 پایداری :
قدرت تحمل وزن مغناطیس هایی که تنها از الکترومغناطیس و پرمنگنات در آنها استفاده شده است به اندازه کافی نمی باشد، این تئوری را Earn Shaw  بیان می کند. EMS  بر پایه پایداری فعال الکترونیکی طراحی شده است. این چنین سیستم هایی بصورت پایدرا میزان فشار وارد بر مغناطیس را اندازه گرفته و الکترومغناطیس را تنظیم می کنند. همچنین با توجه به اینکه تمامی سیستم های تعلیق الکترودینامیک سیستم های متحرک هستند تئوری Earn Shaw  در مورد آنها صادق نمی باشد.

مقایسه ماگلو با قطارهای مرسوم :به علت عدم وجود تماس بین ریل و قطار در قطارهای مغناطیسی، اصطحکاک بسیار کمی آن هم تنها اصطحکاک بدنه قطار و هوا وجود دارد. مصرف قدرت قطارهای ماگلو برای هر مسافر بر کیلومتر در سرعت  ۲۰۰  کیلومتر بر ساعت  ۲۴% کمتر از قطارهای معمولی در سرعت  ۲۰۰  کیلومتر بر ساعت می باشد.
به خاطر عدم حرکت ماگلو بر روی ریل، این قطارها محدودیت سرعت قطارهای معمولی را به خاطر تلرانس ریل و پیچ ها ندارند. سرعت این قطار ها هم اکنون در بعضی موارد به  ۶۵۰  کیلومتر بر ساعت نیز رسیده است و پیش بینی می گردد سرعت آنها تا  ۱۰۰۰  کیلومتر نیز افزایش یابد.
وزن الکترومغناطیس در طراحی EMS  ها و EDS  یک فاکتوربسیار مهم تلقی می شود، یک میدان مغناطیسی بسیار قوی نیز برای بلند کردن این قطار سنگین وزن مورد نیاز می باشد. در یک مقاله چاپ شده در سال  ۲۰۰۴  که متعلق به "نجمن آکوستیک آمریکا" می باشد، چنین ذکر شده است که صدای تولید شده توسط این قطارها بسیار بیشتر از صدای تولیدی قطارهای معمولی با وجود تماس فولاد با فولاد می باشد.
تفاوت صدای این قطارها با قطارهای معمولی  ۵  دسیبل  ( ۷۸% ) می باش که عدد کمی نیست. قطارهای فوق سریع الکترومغناطیس خواستار بودجه هنگفتی برای به تولید رسیدن هستند، ولی می توان این هزینه را با هزینه ساخت قطار های معمولی و یا فرودگاه مقایسه کرد. ولی واقعیت دیگری نیز در مساله اقتصادی این قطارها وجود دارد، هزینه کمتر نگهداری و تعمیر این قطارها نسبت به قطارهای معمولی می باشد که همین یکی از نکات مثبت آنها به حساب می آید.
قطار سریع السیر شانگهای با هزینه  ۱.۲  میلیون دلار ساخته شده و هزینه هر مسافر  ۶  دلار برآورد شده است. این قطار روزانه توانایی جابجایی  ۲۰.۰۰۰مسافر را داراست.

 
منابع :    

www.hupaa.com
www.roshd.ir
www.aftab.ir

..............................................................................
درباره ابررسانایی بیشتر بدانید :
« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

رياضی زبانيست كه خدا با آن جهان را به رشته تحرير درآورد۰

                                                                گاليله (ميلادى ۱۵۶۴-۱۶۴۲)

 

«و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی مي كند كه 19 فرشته نگهبان آن اند».


جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» 19 حرف است و در آيه 30 از سوره «مدثر» آمده است كه نگهبانان جهنم 19 فرشته اند؛ و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی مي كند كه 19 فرشته نگهبان آن اند. ما مي دانيم...


که عدد 19 عدد اول (prime number) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك تقسيم می شود. افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات رياضی قرآن پی ببرند. یکی از این افراد شماره هر سوره را با تعداد آيات آن به این صورت جمع كرده است:

 

جمع

 

تعداد آيه

 

شماره سوره

زوج

8

=

7

+

1

زوج

288

=

286

+

2

فرد

203

=

200

+

3

زوج

180

=

176

+

4

فرد

125

=

120

+

5

...

...

 

...

 

...

...

...

 

...

 

...

زوج

118

=

5

+

113

زوج

120

=

6

+

114

جمع زوج ها

جمع فردها

 

جمع آيه ها

 

جمع سوره ها

6236

6555

 

6236

 

6555

شایان توجه است كه تعداد زوجها 57 عدد و فردها نيز به همان تعداد - يعنی 57 عدد – است كه اين خود بتنهایی معجزه است؛ و در ضمن، عدد 57 بر 19 بخش پذیر است. معجزه ديگر اين است كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم، 6236 به دست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن. معجزه ديگر اين است كه اگر حاصل جمعهای فرد را با هم جمع كنيم، 6555 به دست مي آيد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.معجزه ديگر اينكه اگر رقمهای 6555 را با رقمهای 6236 جمع كنيم، عدد 38 به دست مي آيد كه خود ضريب 19 دارد:

2*19= 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همان طور كه تعداد سوره‌های قرآن ضريب 19 دارد:

114 =6*19

لطفا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌های قرآن را كم يا زياد كنيم يا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنيم، ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت و اين نشان دهنده اين است كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره‌ها نيز به همين ترتيب است و - در نتيجه - قرآن نمي تواند كار دست انسان باشد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی علیه السلام

_______________________________________________________________________

یک استادِ قرآن شناس چنین تحقیقی نیز کرده است: بدین گونه که چند مسالهٔ اعتقادی یا علمی را در قرآن انتخاب کرده ازقبیلِ : "توحید"، "نبوت"، "معاد"، " امرِ به معروف"، "جهاد" و ... در اینجا نیز، طرح هر یک از این مسائل، طبقِ یک نظمِ دقیقِ ریاضی است. مثلاً، "جهاد" از سالِ اول تا سال های نزدیک به "هجرت" خبری نیست و طبیعی است که نباشد. نزدیکی های هجرت، اندک اندک آیاتِ جهاد شروع می شود و یک منحنیِ کامل را طی می کند؛ به این صورت که مثلاً سالِ یازدهم 1 آیه؛ سالِ دوازدهم صفر آیه؛ سالِ سیزدهم 3 آیه؛ سالِ چهاردهم 5 آیه؛ سالِ پانزدهم صفر آیه؛ سالِ شانزدهم ۸ آیه) سالِ دومِ هجرت، جنگِ بدَر ( 9 آیه؛ سالِ هفدهم 15 آیه؛ اینجا قلهٔ منحنی است. از اینجا منحنی فرود می آید؛ درست با همان انحنایی که بالا رفته بود ! یعنی سالِ هجدهم باز 9 آیه؛ سالِ نوزدهم صفر آیه؛ سالِ بیستم 5 آیه؛ سالِ بیست و یکم 3 آیه؛ سالِ بیست و دوم صفر آیه وسالِ بیست و سوم 1 آیه. بنابراین اگر منحنیِ شروع، صعود، اوج، نزول و ختمِ طرحِ آیاتِ جهاد را بررسی کنیم، این شکل به دست می آید. این کامل ترین و حساسترین و دقیق ترین منحنیِ سالم یا نرمال در جهانِ طبیعت است که به نامِ "زنگِ معکوس" یا "کلاه شاپو" معروف است.

قرآن، پیش از هر چیز یک کتاب است، یک "پیام" ! و فلسفهٔ وجود ی اش ایجادِ آگاهی، حرکت، نجاتِ مردم، استقرارِ عدالت و آموزشِ معنوی و رهبریِ اجتماعی و تکاملِ نوعیِ انسان است و در عینِ حال، یک ساختِ اِعجازآمیز است و ساختمانی چون جهانِ طبیعت دارد. قرآن طبیعتی است ساخته شده از کلمات؛ چنان که طبیعت، قرآنی است ساخته شده از عناصر. تصادفی نیست که قرآن، خود پدیده های طبیعت را "آیه" می خواند؛ آن چنان که جملاتِ قرآن را. و نیز چنان که استاد شریعتی یافته است، قوانینِ مادیِ طبیعت و حیات را "وحی" می نامند، آن چنان که حقایقِ قرآن را، و اینست که اسرارِ جهان را و شفاعتِ خدا را در "کتابِ طبیعت" هم چنان که با بررسیهای عینی و آماری و کشفِ قوانینِ مادی و با وسایلِ پیشرفتهٔ فنی میتوان دریافت، در کشفِ اسرارِ جهانِ کلمات و شناختِ این "طبیعت کتاب" نیز م یتوان از پیشرفته ترین موفقیت های علمیِ انسان و نیز دقیق ترین و قوی ترین وسایلِ جدیدِ تحقیق استمداد کرد و هم چنان که دانشمندانِ علومِ طبیعی، نباید تحقیق و تأمل در طبیعت را در انحصارِ خود گیرند و به متفکرانِ مذهب و عرفان اجازهٔ سخن گفتن از طبیعت را ندهند، علمای علومِ مذهبی و عرفانی نیز نباید این گونه انحصارطلبی را دربارهٔ قرآن اِعمال کنند و متخصصانِ علومِ طبیعی و انسانی را از سخن گفتن دربارهٔ قرآن منع کنند.

منبع :بخشی از کتاب قرآن و کامپیوتر  دکتر علی شریعتی : دانلود  

...............................................................................................................................

 سایت تنزیل یک سایت بسیار زیبا و پیشرفته قرآن با ترجمه سایت تنزیل

به چندین زبان زنده دنیا به همراه صوت قرآن .

 

   لینک های مرتبط با ریاضی در قرآن : حتما بخونید  

 «کتابخانه اعجاز قرآن کریم»

  

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

آشنايي با ميكروكنترولرهاي AVR و نرم افزار CodevisionAVR
دانلود

ساده ترین مدار فلاشری که می توان تنها با یک LED، یک خازن و یک IC  LM3909 ساخت .
دانلود

مقاله ای در رابطه با ترانسفورماتورها
دانلود

آموزش نرم افزار طراحی مدارات الکترونیک Proteus 6.9
دانلود

مقاله ای در مورد شفق قطبی
دانلود

مقاله ای در مورد اشعه مادون قرمز
دانلود

مقاله ی : ده آزمايش برتر فيزيك
دانلود

فرهنگ لغات اختصاری برق کامپیوتر
دانلود

مقاله ای در رابطه با ابیراهی ( انحراف پرتوهاي نوري در يك دستگاه اپتيكي)
 دانلود

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

این جزوه درس اندازه گیری الکتریکی در ۹ بخش است ، البته خودم فکر می کنم این ۹ بخش تمام  جزوه نویسنده نیست :    

نویسنده جزوه : آقای حسین طباطبایی یزدی  (دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي)

پيشنياز این درس :مدارهاي الكتريكي 1

 لیست مطالب این جزوه :

مفهوم و اهميت اندازه گيري الكتريكي ، تعاريف اوليه ، اجزاء سيستمهاي اندازه گيري ، خطاها و آناليز آن ، طبقه بندي دستگاههاي اندازه گيري.
دستگاههاي اندازه گيري آنالوگ ، مغناطيس ثابت و سيم پيچ متحرك و بالعكس با آهن متحرك ،  الكتروديناميكي  ، فروديناميكي القائي ، الكترواستاتيكي ، .....
دستگاههاي اندازه گيري جريان و ولتاژDC  و  AC  و  روشهاي اندازه گيري مقادير خيلي كم و خيلي زياد ولتاژ و جريان ، دستگاههاي اندازه گيري با ضرب كننده ها ، اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو يك فاز و سه فاز.
اندازه گيري مقاومتها ، خازنها ، سلفها و ضريب Q ، پلهاي اندازه گيري و كاربرد آنها .
ترانسديوسرهای اثر هال ( Hall Effect Transducers ).
اسيلوسكوپهاي عادي و دستگاههاي ثبات .
دستگاههاي اندازه گيري ديجيتال ، اندازه گيري فركانس و هارمونيكها - اسيلوسكوپهاي پيشرفته
دستگاههاي اندازه گيري نظير : SVTM ,  CURVE TRACER ,  VTVM , WAVE ANALYZER .

 

سرفصل مطالب درس 

حجم :  75.7 KB

اندازه گيری 

  حجم :  93.7 KB

وسايل اندازه گيری القائی  

 حجم :  241 KB

پلهای اندازه گيری 

حجم :  503 KB

اسيلوسكوپ

حجم :  75.6 KB

سيستم درجه دوم و پاسخ زمانی آن   

حجم :  113 KB

 اهم متر سری و شنت  

حجم :  106 KB

وسایل اندازه گیری 

 حجم :  2.15 MB

شکل موجهای سينوسی اندازه گیری توان

حجم :  1.2 MB

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

 جزوه درس الکترونيک 2 ، نويسنده : آقاي سعيد دانشگر

 دراين جزوه موضوعات زير تدريس ميشود :

  جزوه 1

 • تقويت کننده هاي چند طبقه
 • اثر خازن هاي کوپلاژ و باي پس بر مشخصه فرکانسي تقويت کننده
 • ترکيب تقويت کننده هاي cc
 • کوپلاژ ترانسفورماتوري
جزوه 2
 • فيدبک منفي در تقويت کننده
 • انواع تقويت کننده ها
 • فيدبک و انواع آن
 • تقويت کننده کمکي
 • فيدبک جريان شنت
 • محاسبه امپدانس هاي تقويت کننده
 • فيدبک ولتاژ شنت
 • بررسي پايداري در فيدبک منفي
 • مدار تک قطبي ، دو قطبي و سه قطبي
 • جبران مشخصه فرکانسي 
جزوه 3
 • تقويت کننده قدرت
 • تقويت کننده ترانزيستوري کلاس A
 • تقويت کننده توان
 • تلفات حرارتي در ترانزيستور
 • اثر اعوجاج بر کاهش راندمان
 • تقويت کننده پوش پول کلاس A
 • تقويت کننده پوش پول کلاس B
 • باياس تقويت کننده کلاس B
 • نحوه کاهش اعوجاج نواحي قطع و اشباع
 • تقويت کننده اختلاف
 جزوه 4
 • تقويت کننده اختلاف
 • مقاومت ورودي و خروجي
 • مقاومت خروجي
 • اثر مقاومت منبع بر گين ديفرنس و کامان
 • تقويت کننده اختلاف با استفاده از FET
 • محاسبه امپدانس معادل FET
 • ساختمان داخلي تقويت کننده هاي عملياتي
 • منبع جريان ويلسون
 • آينه جريان current source
 • ساختمان داخلي تقويت کننده هاي عملياتي LM741
 جزوه 5
 • ساختمان داخلي تقويت کننده هاي عملياتي LM741
 • محاسبه نقطه کار
 • امپدانس ورودي Ri
 • امپدانس خروجي Ro
 • گين ولتاژي Av
 • محاسبات پارامترهاي طبقه آخر
 • محاسبات طبقه ac
 • پديده Slow Rate
 • کاربرد هاي خطي تقويت کننده عملياتي
 • نمايش يک op-Amp
 • تقويت کننده غير معکوس کننده
 • کاربرد خطي op-Amp  به عنوان جمع کننده
 • تفريق کننده
 • مبدل ها
 • کاربرد فيلتري
 • فيلتر بالاگذر
 • فيلر ميان گذر
 • فيلتر ميان نگذر
 جزوه 6
 • منبع تغذيه خطي
 • رگولاتور غير خطي
 •  منابع تغذيه تثبيت شده
 • رگولاتور شنت
 • قطع كننده جريان

  دریافت جزوه3  حجم : 704 KB

  دریافت جزوه2  حجم : 573 KB

  دریافت جزوه1  حجم :529  KB

  دریافت جزوه6  حجم : 825 KB

  دریافت جزوه5  حجم : 931 KB

  دریافت جزوه4  حجم : 887 KB

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

 نویسنده :  الیس نول  مترجم : مازیارغلامی                                                                                                                                 

برگرفته شده از مجله تخصصی رشد آموزش فیزیک شماره 58                                                  

در کتاب های درسی فیزیک سال های اول کالج و دانشگاه معمولاً قانون سوم کلپر را برای مدارهای دایره ای به دست می آورند و سپس این حالت خاص از قانون سوم کلپر را به مدارهای بیضوی تعمیم می دهند. این کار معمولاً بدین طریق انجام می شود که قانون سوم کلپر برای همۀ مسیرهای بیضوی را می توان با قرار دادن نصف قطر بزرگتر بیضی به جای شعاع دایره در قانون سوم کلپر برای مدار دایره ای به دست آورد. چون مدارهای دایره ای حالت خاصی از مدارهای بیضوی، و در منظومۀ شمسی بسیار نادر هستند، انجام این فرایند به صورت معکوس، یعنی به دست آوردن قانون سوم کلپر برای مسیرهای بیضوی سازنده است. سپس می توان نشان داد که قانون سوم کلپر برای مدارهای دایره ای یک حالت خاص است. آنچه در زیر خواهد آمد به دست آوردن قانون سوم کلپر برای مدارهای بیضوی است و فقط لازم است که دانش آموزان اطلاعاتی دربارۀ تکانۀ زاوایه ای و پایستگی انرژی داشته باشند.                  
روش پیشنهادی :شکل (1) مسیر حرکت یک سیاره به دور یک جسم مرکزی واقع در نقطۀ O را نشان می دهد. در یک دورۀ زمانی کوتاه dt، سیارۀ به جرم m با سرعت  V حرکت می کند و به اندازۀ  vdt جابه جا می شود. در زمان dt مساحت dA که بردار مکان  R جاروب می کند نصف مساحت متوازی الاضلاع (قسمت خاکستری رنگ در شکل (1) ) است.

    

شکل 1ـ مساحت خاکستری رنگ را خطی که مرکز نیرو در O (خورشید) و سیاره را به هم وصل می کند در مدت زمان dt جاروب می کند.    

                              dA = 1/2 | R  × Vdt |     : بنابراین

ادامه مطلب :  دانلود :  حجم : KB ۱۹۵ 

 

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

   
آدام ماکوفسکی ، استاد فیزیک دانشگاه کوپرنیک - تورن - لهستان
مترجم: عبد الحسن بصیره- عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
برگرفته شده از مجله تخصصی رشد آموزش فیزیک شماره 58
         

«در این مقاله با اختصار به شرایط مطرح کردن ثابت پلانک ، مفهوم آن و واقعیت های جالب توجهی که با مفهوم این عدد ثابت در ارتباط است، می پردازم.»

آنچه را که خواهید خواند داستانی است درباره یکی از معروف ترین ثابت های  فیزیکی یعنی ثابت پلانک. داستان از 19 اکتبر 1900 آغاز می شود که یک فیزیکدان آلمانی به نام ماکس کارل ارنست لودویگ پلانک (1947- 1858 و برنده جایزه نوبل 1918) فرمول صحیحی برای توزیع طیفی تابش جسم سیاه ارائه داد. گرچه وقتی این کشف به اعضاء انجمن فیزیک برلین ارائه شد هیچکس حتی خود سخنران در آن زمان نتوانستند آن را اثبات کنند. دو ماه بعد، یعنی در 14 دسامبر 1900، پلانک در یک سخنرانی مشابه در برلین از یافتن راه حلی برای این مسأله خبر داد. اما، این راه حل در صورتی انقلابی ایجاد می کرد که انرژی کل یک کاواک (یعنی جسم سیاه) فقط به صورت خاصی به اتم های آن کاواک منتسب شود. یعنی هر یک از اتمها که با بسامد f نوسان می کند، فقط بتوانند مضرب درستی از انرژی E = hf را به دست آورد، که پلانک آنها را کوانتوم انرژی نامید. حرف h به عنوان یک ثابت بنیادی طبیعت پذیرفته شد. تاریخ اخیر از سوی جامعه فیزیک جهانی به عنوان آغاز عصر جدیدی در فیزیک – عصر فیزیک کوانتومی – در نظر گرفته شد. با گذشت زمان، ثابت جدید در تمام رابطه ها  معادله های کوانتومی وارد شده به طوری که سرشت کوانتومی این معادله ها با ظهور این ثابت در آنها قابل تشخیص اند.

 مفهوم h ثابت پلانک در فیزیک کوانتومی دو نقش اساسی بازی می کند. یکی اینکه معیاری از هر گام کوانتیدگی است، مقداری که با مقدار عددی h مشخص می شود. علاوه بر آن، یک کمیت موجی نوعی با طول موجλ ، را با کمیت واقعاً ذره ای،تکانه ترکیب می کند این ترکیب را می توان در معادله مشهور   λ= h/p  دید که آن را فیزیکدان فرانسوی لوئی  دوبروی (برنده جایزه نوبل 1929) در سال 1924 پیشنهاد کرد.        مقدار h بر حسب یکاهای انرژی ضربدر یکای زمان اندازه گیری می شود، که در دستگاه SI یکای آن ژول ثانیه (j.s) است. این یکا همچنین یکایی برای کمیت کنش و تکانه است. اولین برآورد عددی h به مقدار h = 6.55 * 10-34  j.s را خود پلانک به دست داد. در سال 1914 فیزیکدان امریکایی رابرت میلیکان (برنده جایزه نوبل 1923)  مقدار h را برای اولین بار با استفاده از اثر فوتو الکتریک اندازه گرفت. نتیجه این اندازه گیری h =6.626 * 10-34 j.s بود. از آن زمان تا کنون این کمیت بارها و بارها با روش های پیشرفته تر تعیین شده است. در این ارتباط بد نیست به رویداد مهمی که در سال 1969 رخ داد، اشاره کنیم. در آن سال گروهی معروف به CODATA برای تحقیق درباره ثابت های بنیادی مسئولیت یافت که مجموعه صحیح ترین مقادیر ثابت های طبیعت را به دست آورد. اولین مجموعه پذیرفته شده بین المللی از این مقادیر در سال 1973 ارائه شد و دومی در سال 1987 گزارش شد. مقدار پیشنهاد شده h در آن گزارش عبارت بود از  h = 6.6260755(40) * 10-34 j.s که می توان آن را به صورت h = (6.6260755±0/0000040)*10-34  نوشت. این مقدار توصیه شده تاکنون است. سرانجام باید به مقدار کاملاً جدید به دست آمده برای h اشاره کرد که در سال 1998 پیشنهاد شده و برابر است با h = 6.62606891(58) * 10-34 j.s ارقام درون پرانتز خطایی با یک انحراف معیار در رقم آخر به دست آمده است.
معلومات دربارۀ مقادیر دقیق ثابت های بنیادی در بسیاری از کاربردهای علمی و فناوری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از کاربردهای معروف شامل مقادیر ثابت گرانش نیوتون(G)، سرعت نور (C) و مقدار h است که برای برآورد مرزهای فضایی است که در آن کوانتوم ناشناخته (h)، نسبیت (C) گرانش (G) می تواند اعتبار کافی داشته باشد. این کار را وقتی سه کمیت با یکاهای طول ، جرم و زمان ، معروف به یکاهای پلانک ، در ساختاری به روش زیر ترکیب شوند ، می توان انجام داد :

ادامه مقاله را از اینجا دانلود کنید : حجم : 515 KB

 

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

 

 

کلمه لیزر (laser) در واقع از حروف نخست کلمات  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  که به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش است، گرفته شده است.

 
لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است. لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی ، ارتباطات ، نقشه ‌برداری و چاپ مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. همچنین لیزر در پژوهشهای علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاههای علمی‌ ، موارد مصرف پیدا کرده است. برتری لیزر در این است که از منبعی برای نور و تابشهای کنترل شده ، تکفام و پرتوان تولید می‌کند. تابش لیزر ، با پهنای نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید ، چندین برابر درخشانتر از نور خورشید است. 

ليزر وسيله‌ای برای تبديل نور معمولی به پرتوی باريک و متراکم است. دستگاه ليزر يک جريان الکتريکی را از ماده‌ای که می‌‌تواند جامد, مايع يا گاز باشد عبور می‌‌دهد. بعضی از اتم های ماده انرژی جذب می‌‌کنند و کوانتوم ساطع می‌‌کنند. اين امر موجب می‌‌شود که اتم های ديگر نيز کوانتوم ساتع کنند. اين کوانتوم ها (بسته‌های تشعشع) بين آينه هايی به عقب و جلو منعكس می‌‌شوند و نهايتاً به صورت نوری با يک طول موج واحد شليک می‌‌شوند.

ساختار لیزر

یک سیستم لیزری عموما از سه بخش عمده تشکیل شده است :


1) پمپ انرژی يا چشمه ي انرژی: که ممکن است اين پمپ اپتيکی يا شيميايی و يا حتی يک ليزر ديگر باشد. 

2) ماده ي پايه و فعال: که نام گذاری ليزر بواسطه ي ماده ي فعال صورت می‌‌گيرد. 

3) مشدّد کننده ي اپتيکی: كه شامل دو آينه ي بازتابنده ي کلی و جزئی می‌‌باشد.

 

یک منبع پمپی قسمتی است که انرژی لازم را برای سیستم لیزری فرآهم می‌کند. نمونه هایی از منابع پمپی شامل تخلیه کننده‌های الکتریکی، لامپهای درخشنده، لامپهای جرقه ای، نور لیزرهای دیگر، واکنشهای شیمیایی و حتی وسایل انفجاری میباشند. نوع منبع پمپ مورد استفاده اصولا بستگی به بستر تشدید کننده دارد و این بستر است که عموما تعیین می‌کند چه میزان انرژی بایستی به بستر منتقل شود. یک لیزر هلیوم- نئونی در مخلوط گاز هلیوم – نئون از تخلیهٔ الکتریکی استفاده می‌کند و لیزر یاقوتی از نوری که از لامپ درخشندهٔ زنونی ساطع شده متمرکز می‌شود و در آخر لیزرهای اگزایمر از یک واکنش شیمیایی استفاده می‌کنند.
بستر تشدید کننده عامل اصلی تعیین کنندهٔ طول موج در هنگام استفاده و خصوصیات دیگر لیزر می‌باشد. اگر نگوییم هزاران بستر مختلف، قطعا صدها بستر تشدید ساز مختلف وجود دارد که در آن کارایی مورد نظر بدست میآید. بستر تشدید کننده توسط یک منبع پمپ انرژی تحریک شده تا فراوانی معکوسی تولید کند و در ادامه بستر تشدید کننده بتواند انتشار خود به خود و تحریک شده‌ای از فوتونها را ایجاد کند که نهایتا باعث عمل تشدید نوری و یا ارتقاء نوری می‌شود.

 بسترهای مختلف تشدید کننده

مایعات مثل لیزرهای رنگی :

این مایعات عموما حلالهای شیمیایی آلی هستند. مواردی همچون متانول، اتانول، یا اتیل گلیکول که رنگهایی شیمیایی همچون کومارین یا رودامین و فلوئورسین به آنها افزوده می‌گردد. ساختار شیمیایی واقعی ملکولهای رنگ تعیین کنندهٔ طول موج بدست آمده از لیزرهای نوریست.

 گازها :

 مثل دی اکسید کربن، آرگون، کریپتون و مخلوطی از هلیوم و نئون. این لیزرها اغلب از تخلیهٔ الکتریکی برای پمپ کردن استفاده می‌کنند.

جامدات :

مثل کریستال ها یا شیشه ها. مواد جامد بکار گرفته شده معمولا با یک ناخالصی خاص مثل کروم، نئودیمیوم، اربیوم، یا یونها تیتانیوم ترکیب می‌گردند. مواد جامد بکار گرفته شده عموما یاقوتYAG، YLF، و یا یاقوت کبود و شیشه‌های سیلیکونی هستند. نمونه هایی از بسترهای لیزری جامد شامل Nd:YAG, Ti:sapphire,Cr:sapphire, Cr:LiSAF (chromium-doped lithium strontiumaluminium fluoride), Er:YLF and Nd:glass میباشند.
 لیزرهای جامد عموما توسط لامپهای درخشان و یا نور لیزرهای دیگر پمپ میشوند. نیمه هادی ها، نوعی از جامدات هستند که در آنها حرکت الکترونها بین ماده با سطوح مختلف ناخالص ساز ها می‌تواند منجر به ایجاد عملکرد لیزر شود. لیزرهای نیمه هادی عموما بسیار کوچک هستند و می‌توانند با یک جریان سادهٔ الکتریکی پمپ شوند که این خصوصیت آنها، باعث ایجاد توانایی طراحی و ساخت ابزارهایی فراوان و همه جا در دسترسی همچون دستگاههای نمایش سی دی شده است.

تشدید کننده‌های نوری و یا حفره‌های نوری در ساده‌ترین شکل خود دو آینهٔ موازی هستند که در اطراف بستر تشدید کننده قرار میگیرند. نور ساطع شده از بستر توسط انتشار خود به خود تولید شده و توسط آینه هایی که آنرا به بستر باز می‌گردانند بازتابیده می‌شود. در اینجاست که این پرتو می‌تواند بازتابیده و یا تشدید شود. نور ممکن است از آینه ها بازتابیده شده و یا از بستر تشدید کننده بگذرد که در این حالت صدها بار بیشتر از زمانی که در حفره نوری بود می‌باشد. در لیزرهای پیچیده تر، تنظیم توسط 4 و یا تعداد بیشتری آینه باعث ایجاد حفره‌های مورد نظر می‌شود. طراحی و تنظیم آینه ها با توجه به بستر برای تعیین طول موج مورد نیاز و دیگر خصوصیات سیستم لیزری انجام میگیرد.
دیگر ابزارهای نوری همچون آینه‌های گردان، تعدیل کننده ها، فیلتر ها و جاذب ها ممکن است در تشدید کنندهٔ نوری لحاظ شوند تا بتوانند اثرات مختلف و کاملا اختصاصی ای بر روی تولید امواج نور لیزری بگذارند.

گونه‌های لیزر

لیزرها را براساس مواد لیزرزا به چند گروه زیر بخش بندی می‌کنند : لیزرهای جامد، لیزرهای گازی، لیزرهای مایع یا رزینه، لیزرهای الکترون آزاد و لیزرهای نیمه رسانا.
 لیزرها را بر پایه خروجی آنها به دو دسته لیزرهای تپی و لیزرهای پیوسته کار تقسیم بندی می‌کنند. غالبا لیزرهای توان بالا را از نوع تپی (پالسی) میسازند.

 

دسته بندی

لیزرها بر اساس طول موج و حداکثر توان خروجیشان در رده‌های زیر طبقه بندی می‌گردند:

دستهٔ اول :اساسا بی خطر؛ هیچگونه احتمالی برای آسیب رساندن به چشم در این گروه وجود ندارد. این امر می‌تواند بدلیل توان خروجی محدود آنها( که حتی در تماسهای طولانی هم خطری را متوجه چشم شخص نمیکنند) باشد و یا به این دلیل باشد که محصور بودن آنها و عدم تماس در شرایط طبیعی کار بطور کلی احتمال خطر تماس را از بین میبرد مثل حالتی که در دستگاه‌های خواندن سی دی وجود دارد.

دستهٔ دوم : واکنش طبیعی یسته شدن چشمها از آسیب جلوگیری خواهد کرد و توان خروجی آنها حدود 1mW می‌باشد.


دستهٔ سوم اولیه : لیزرهایی که در این دسته قرار میگیرند بواسطهٔ بکار گرفته شدن در ابزاری که ممکن است باریکهٔ نور را تغییر دهند خطرناک در نظر گرفته میشوند. توان خروجی آنها 1-5mW می‌باشد. اغلب لیزرهای نقطه‌ای در این گروه قرار دارند.
 
دستهٔ سوم ثانویه : این دسته زمانی خطرناک محسوب میشوند که باریکه نور مربوط به لیزر مستقیما بدرون چشم تابیده ویا منعکس شود. این گروه مربوط به لیزرهایی می‌شود که قدرتی حدود 5-500mW دارند. انعکاسهایی که با پراکنده شدن باریکهٔ نوری همراه باشند بعنوان یک خطر جدی در نظر گرفته نمیشوند.
 
دستهٔ چهارم : لیزرهای این دسته بینهایت خطرناکند. حتی اگر انعکاس پراکنده شدهٔ آنها هم به پوست و یا چشم تابیده شود هم می‌تواند خطرناک باشد. لیزرهایی که توان بیش از 500mW و یا توانایی تولی امواج نوری داشته باشند در این دسته قرار میگیرند. اگرچه که شدت نور خروجی آنها ممکن است تنها چند برابر نور درخشان خورشید باشد ولی بایستی توجه داشت که این نور مستقیما بر نقطهٔ بسیار کوچکی متمرکز می‌گردد.

نیروهایی که برای لیزرهای بالا ذکر شد انواع معمول توانها میباشند. دسته بندی ما مستقل از طول موج و موجی و یا پیوسته بودن لیزر می‌باشد و تنها بر ایمنی تاکید دارد.

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی

پرتو لیزر دارای چهار خاصیت مهم است که عبارتند از: شدت زیاد ، مستقیم بودن ، تکفامی‌ و همدوسی. لیزرها در اشکال گوناگون وجود دارند. ممکن است تصور شود که پرتو لیزر همانند اشعه ایکس ، گاما ، ماورا بنفش (UV) و مادون قرمز (IR) ، جایگاهی معین در طیف الکترومغناطیسی را داراست، حال آنکه این پرتو می‌تواند هر کدام از فرکانسهای محدوده طیف نامبرده را در برگیرد، با این تفاوت که دارای مشخصاتی از قبیل تکفامی ، همدوسی و شدت زیاد است.

اینکه چگونه می‌توان پرتو لیزری با فرکانسهای دلخواه را تولید نمود، کار دشواری است که عملا با آن روبرو هستیم. مشکل دیرپا در تابش لیزری ، فقدان پوشش گسترده طول موجی در آن است. به دلیل اینکه لیزرها به‌ خودی ‌خود فاقد قابلیت تنظیم طول موج هستند، پوشش کل طیف نورانی نیاز به ابزارهای متعدد و جداگانه دارد.

انیشتین در 1917 میلادی نظریه گسیل القایی را بیان داشت و روابط مشهور جذب و نشر را به جهان عرضه نمود. بر پایه این تئوری چهل سال بعد ، تاونز و همکاران او ، نخستین تقویت کننده گسیل القایی را با بکار گیری آمونیاک مورد آزمایش قرار داده و سیستمی‌ به اسم میزر پدید آوردند که در فرکانس     2.3 * 10^11  Hz کار می‌کرد.

نخستین لیزر در 1960 بوسیله میلمن ، با استفاده از یاقوت قرمز (ترکیبی از اکسید آلومینیوم خالص به همراه 5 درصد اکسید کروم III )ساخته شد و اولین لیزر گازی He - Ne توسط دکتر علی جوان در آزمایشگاه شرکت Bell در آمریکا ساخته شد. در سال 1986 کشف شد که منبع لیزر می‌تواند نور همدوس تابش کند، به گونه‌ای که دامنه و فاز آن در تمامی‌ نقاط فضا ، قابل سنجش و تعیین باشد. یکی دیگر از خواص لیزر ، همگرایی بالای آن است. به دلیل این ویژگی ، تمامی انرژی پرتو لیزر تقریبا در یک فرکانس متمرکز می‌‌شود. لذا تکفامی و بالا بودن شدت آن ایده‌آل است.

بدلیل هزینه‌های خیلی سنگین در راه تولید لیزر‌های پرتوان، لیزر در سالهای اولیه کاربرد زیادی نداشت و استفاده از نور لیزر محدود به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاههای تحقیقاتی بود. ولی به تدریج با پیدا کردن کاربردهای جدید و سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی آن بتدریج هزینه‌ها کاسته شده و با گذشت کمتر از نیم قرن از ساخت اولین لیزر، این تکنولوژی به کارآمدترین ابزار مورد استفادة بشر در آمده است. امروزه لیزر با زندگی بشر متمدن آمیخته شده به ترتیبی که در کلیة مراحل زندگی بشر بصورت غیرقابل انکاری وابسته به لیزر شده است. بعنوان مثال می‌توان از دستگاههای CD-ROM و DVD-ROM در مصارف خانگی ویا دستگاههای Barcode Reader در فروشگاههای زنجیره‌ای یا فیبرهای نوری در مخابرات و بمبهای لیزری در صنایع نظامی نام برد.
جدید‌ترین وسیلة تولید نور لیزر دیودهای لیزر هستند که با طول‌موجهای متفاوت و توانهای از 0.5 میلی وات تا 50 وات بیشترین کاربرد را در صنعت و پزشکی پیدا کرده‌اند. بعلت سهولت کار با این دیودها، قیمت نسبتاً مناسب و حجم کوچک آنها، امکان بهره‌گیری از این کشف بزرگ در جایجای زندگی بشر فراهم شده است.
امروزه لیزرهای قدرت‌مندی در حد ده‌ها و حتی صدها وات ساخته شده که در صنعت کاربردهای فراوان دارد. از جمله سوراخکاری و برش فلزات ضخیم تا قطر 2 سانتیمتر و در مواردی هم در جوشکاری و اتصال سخت بین فلزات  بکار میروند.

 

منابع :

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://www.knowclub.com/paper/wp-print.php?p=208

 http://www.prin.ir/LASER/history-of-LASER.html


                                   :: بیشتر بدانید ::  

- ليزر چيست؟-قسمت اول

- ليزر چيست؟-قسمت دوم

*مقاله ای دیگر درباره لیزر *

                                          « انجمن اپتيک و فوتونيک ايران » 

مباحث مرتبط : 

 کاربرد لیزر در هولوگرافی  کاربرد لیزر در اندازه گیری و بازرسی
 کاربرد لیزر در مصارف نظامی  کاربرد پزشکی لیزر
 آرایشهای لیزری  لیزرهای دیودی
 پیدایش لیزر  ماهیت نور همدوس لیزر
 فیزیک لیزر  لیزر گاز دی اکسید کربن
 فاصله یاب لیزری  لیزرهای گازی
لیزر و درمان بیماریها لیزر و چشم پزشکی
لیزرهای شیمیایی لیزرهای رنگی
 طیف سنجی جرمی با لیزر  لیزر دی اکسید کربن
 سلاحهای لیزری  لیزرهای حالت جامد
 خواص نور لیزر  لیزر نیم رسانا
لیزر واورولوژی لیزرهای اتمی و یونی
 تمام نگاری  همدوسی
 ایمنی لیزری  لیزر هلیوم - نئون
 انواع لیزر  لیزر یاقوت
 اصول کار لیزر  لیزر الکترون آزاد
 میزر  آشنايي با واژگان كاربردي فيزيك ليزر
« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

 

nano کلمه‌ای یونانی به معنی کوچک است و برای تعیین مقدار یک میلیاردیم یا 9-10 یک کمیت استفاده می‌شود. چون یک اتم تقریبا 10 نانو متر است، این اصلاح برای مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی بکار برده می‌شود.
 

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست ، فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود ، معمولاً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد (1 نانومتر يک ميليارديم متر است) . هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل‌ دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانو تکنولوژی در الکترونیک ، زیست ‌شناسی ، ژنتیک ، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می‌شود.

چرا این مقیاس طول اینقدر مهم است؟
خواص موجی شکل (مکانیک کوانتومی) الکترونهای داخل ماده و اثر متقابل اتمها با یکدیگر از جابجایی مواد در مقیاس نانومتر اثر می‌پذیرند. با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر ، امکان کنترل خواص ذاتی مواد ازجمله دمای ذوب ، خواص مغناطیسی ، ظرفیت بار و حتی رنگ مواد بدون تغییر در ترکیب شیمیایی بوجود می‌آید. استفاده از این پتانسیل به محصولات و تکنولوژیهای جدیدی با کارآیی بالا منتهی می‌شود که پیش از این میسر نبود.

نظام سیستماتیک ماده در مقیاس نانومتری ، کلیدی برای سیستمهای بیولوژیکی است. نانوتکنولوژی به ما اجازه می‌دهد تا اجزاء و ترکیبات را داخل سلولها قرار داده و مواد جدیدی را با استفاده از روشهای جدید خود_اسمبلی بسازیم. در روش خود_اسمبلی به هیچ روبات یا ابزار دیگری برای سرهم کردن اجزاء نیازی نیست. این ترکیب پر قدرت علم مواد و بیوتکنولوژی به فرآیندها و صنایع جدیدی منتهی خواهد شد.

ساختارهایی در مقیاس نانو مانند نانو ذرات و نانولایه‌ها دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند که آنها را برای استفاده در مواد کامپوزیت ، واکنشهای شیمیایی ، تهیه دارو و ذخیره انرژی ایده‌ال می‌سازد. سرامیکهای نانوساختاری غالبا سخت‌تر و غیرشکننده‌تر از مشابه مقیاس میکرونی خود هستند. کاتالیزورهای مقیاس نانو راندمان واکنشهای شیمیایی و احتراق را افزایش داده و به میزان چشمگیری از مواد زائد و آلودگی آن کم می‌کنند. وسایل الکترونیکی جدید ، مدارهای کوچکتر و سریعتر و … با مصرف خیلی کمتر می‌توانند با کنترل واکنشها در نانوساختار بطور همزمان بدست آیند. اینها تنها اندکی از فواید و مزایای تهیه مواد در مقیاس نانومتر است.

در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوری عمده بودیم، که باعث پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشورهای سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین کشورهای جهان شد. متأسفانه در کشور ما بدلیل فقدان جرات علمی و عدم تصمیم گیری بموقع ، به این فرصتها پس از گذشت سالیان طلائی آن بها داده می‌شد که البته سودی هم برای ما به ارمغان نمی آورد، همچون فنآوری الکترونیک و کامپیوتر در دو سه دهه گذشته که امروزه علیرغم توانائی دانشگاهی و داشتن تجهیزات آن ، هیچگونه حضور تجاری در بازارهای چند صد میلیاردی آن نداریم. فناوری نانو جدیدترین این فرصتهاست، که کشور ما باید برای حضور یا عدم حضور در آن خیلی سریع تصمیم خود را اتخاذ کند.

علم و فناوری نانو (نانو علم و نانو تکنولوژی) توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده‌های این بعد در مواد ، ابزارها و سیستمهای نوین است. این تعریف ساده خود در برگیرنده معانی زیادی است. به عنوان مثال فناوری نانو با طبیعت فرا رشته‌ای خود ، در آینده در برگیرنده همه فناوریهای امروزین خواهد بود و به جای رقابت با فن آوریهای موجود ، مسیر رشد آنها را در دست گرفته و آنها را بصورت «یک حرف از علم» یکپارچه خواهد کرد.

میلیونها سال است که در طبیعت ساختارهای بسیار پیچیده با ظرافت نانومتری (ملکولی) _مثل یک درخت یا یک میکروب_ ساخته می‌شود.

علم بشری اینک در آستانه چنگ اندازی به این عرصه است، تا ساختارهائی بی‌نظیر بسازد که در طبیعت نیز یافت نمی‌شوند. فناوری نانو کاربردهای را به منصه ظهور می‌رساند که بشر از انجام آن به کلی عاجز بوده است و پیامدهائی را در جامعه بر جا می‌گذارد که بشر تصور آنها را هم نکرده است.

سه فناوری تسخیر کننده :
از طرفی شاید بتوان گفت تسخیر کنندگان علم و فناوری آینده در سه گروه فناوری اطلاعات ، نانو فناوری و زیست فناوری خلاصه می‌شوند. قرارگیری مقادیر و حجم زیادی از اطلاعات در فضائی کوچک از ابعاد همگرایی نانو فناوری و فناوری اطلاعات می‌باشد، از طرفی در زیست فناوری و یا به عبارتی برای زیست شناسان قرار گیری حجم زیادی از اطلاعات در یک فضای بسیار کوچک موضوعی بسیار آشنا می‌باشد.

در کوچکترین سلول انسانی همه اطلاعات مربوط به یک موجود زنده از قبیل رنگ مو ، رشد استخوان و عصبها وجود دارد. حتی در قسمت بسیار کوچکی از سلول به نام DNA که شامل حدودا پنجاه اتم می‌باشد، همه این اطلاعات ذخیره می‌گردد (نه تنها سطح یا به عبارتی تعداد اتمها بلکه نحوه قرار گرفتن این زنجیره‌ها در ذخیره سازی اطلاعات زیستی اهمیت دارد). شاید یکی از علل همگرائی این فناوری و فناوری اطلاعات وجود همین مسائل مشترک این سه فناوری است.

 
اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در اين سال ريچارد فاينمن طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده‌اي نزديك مي‌توانيم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقيم دستكاري كنيم.
واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد (وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي‌باشد، به كار برد. در سال 1986 اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان : «موتور آفرينش: آغاز دوران فناوري‌نانو»بازآفريني و تعريف مجدد شد. وي اين واژه را به شكل عميق‌تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان «نانوسيستم‌ها، ماشين‌هاي مولكولي ،چگونگي ساخت و محاسبات آنها» توسعه داد. اولین نشانه‌های ثبت ‌شده از این مفهوم نانو تکنولوژی تغییر مکان دادن اشیا مولکولی ، در سال 1989 بود، موقعی که دانشمندی در مرکز تحقیقات آلمادن IBM اتمهای منفرد گزنون را روی صفحه نیکل حرکت داد، تا نام IBM را روی سطح نیکل نقش کند.

ابزارهای جدید برای کارهای ظریف :
اگر شما از دانشمندان علوم سطح بپرسید که چه پیشرفتهای عمده دستگاهی باعث شده‌اند تا نانوتکنولوژی در خطوط مقدم تحقیقات علوم فیزیکی قرار گیرد، تقریبا همه آنها به داستان میکروسکوپ پروب اسکن‌کننده Scanning probe microscope) SPM) اشاره می‌کنند . ( در SPM یک پروب نانوسکوپی در ارتفاع ثابتی بر بالای بستری از اتمها حفظ می‌شود. این فاصله می‌تواند آنقدر کم باشد که الکترونهای اتمهای تیرک و سطح باهم تعامل داشته باشند. این تعاملات می‌تواند آنقدر قوی باشد، که اتمها از جا کنده شده و به جای دیگری بروند) . علیرغم تازه واردگی به عرصه تحلیل دستگاهی ، استفاده از میکروسکوپی تونل ‌زنی اسکن‌کننده STM ، (Scanning tunneling microscope) STM : وسیله‌ای برای تهیه تصویر از اتمهای روی سطوح مواد ، که نقش مهمی در درک توپوگرافی و خواص الکتریکی مواد و رفتار قطعات میکرو الکترونیکی دارند.

اولین میکروسکوپ STM را در کشور !

STM بر خلاف یک میکروسکوپ نوری ، برای تهیه تصویر نیروهای الکتریکی را با یک پروب نازک‌ شده به حد تیزی یک اتم آشکار می‌کند. پروب سطح را جاروب کرده ، بی‌نظمیهای الکتریکی حاصل از پوسته‌های الکترونی یا ابر الکترونی پیرامون اتمها را به کمک یک کامپیوتر به تصویر مبدل می‌کند. به دلیل یک اثر مکانیک کوانتومی موسوم به «تونل‌زنی» ، الکترونها می‌توانند بسادگی از تیرک به سطح و بالعکس بجهند. درجه وضوح تصاویر در حدود nm1 یا کمتر است. از STM می‌توان برای جابجایی تک به تک اتمها و تهیه نقشه‌های پر وضوح از سطوح مادی استفاده کرد) ، میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) و دیگر تکنیکهای مشتق‌ شده از این دو مورد اصلی در بسیاری از آزمایشگاهها ، به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که از مقیاس نانومتر بدست می‌دهند، متداول و حتی گریز ناپذیر شده است.

ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک آمریکا در 1959 در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا که بعد در آنجا استاد فیزیک شد، ایده‌هایی بنیادی در زمینه کوچک ‌سازی نوشتجات ، مدارها و ماشینها ایراد کرد: " آنچه من می‌خواهم به شما بگویم ، مسئله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آنقدر جا هست که بتوان تمام دایرة ‌‌المعارف بریتانیکا را جا داد."

فاینمن برای به تفکر واداشتن محققین و تأکید نمودن بر عقیده‌اش مبنی بر امکان فیزیکی چنین معجزه‌ای ، جایزه‌هایی 1000 دلاری برای اولین افرادی که به اهداف مشخص شده‌ای در کوچک ‌سازی کتابها و موتورهای الکتریکی دست یابند تعیین کرد. فاینمن تأکید کرد: "من در حال خلق ضد جاذبه نیستم که به فرض روزی اگر قوانین (فیزیک) آنچه ما می‌پنداریم، نبودند عملی شود. من صحبت از چیزی می‌کنم اگر قوانین آنچه ما می‌پنداریم باشند، عملی خواهد بود. ما به آن دست پیدا نکرده‌ایم چون خیلی ساده هنوز در صدد انجام آن نبوده‌ایم."

تفاوت بین علم نانو و نانو تکنولوژی چیست؟
نانو علم صرفا" تحقیق است، ولی نانو تکنولوژی کاربرد تحقیقات برای حل مسائل و ساخت مواد جدید است.

 

منابع :

http://nano.ir
http://daneshnameh.roshd.ir

 بیشتر بدانید :  /\  

 تاريخچه فناوري نانو

 ديگر سايتها

 نانو در ايران  کتابهاي مربوط به فناوري نانو
 نشريه فضاي نانو

 ماهنامه فناوري نانو

 مقالات و گزارش‌ها

 دانستنيهاي نانو
 کاربردهاي فناوري نانو  تعريف فناوري نانو از منابع مختلف
فناوری نانو در فضا چشم انداز فناوری نانو الکترونیک
نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده رویکرد نانوتکنولوژی
نانوتکنولوژی در پزشکی جای پای نانو تکنولوژی در علوم
انقلاب نانو تکنولوژی نانو بیوتکنولوژی
 روش هاي ساخت عناصر پايه  عناصر پايه در فناوري نانو
 واژه نامه فناوري نانو  مشاهير نانو

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

* نظريات امام جعفر صادق(ع) در مورد فيزيک
* قرآن و رياضي
* قرآن و فيزيک
* کتاب و مقاله در رابطه با برق و الکترونيک و فيزيک
* فناوري نانو !!
* ليزر چيست ؟؟
* ابر رسانايي و قطارهاي سريع السير
* نرم افزار الکترونيک
* نرم افزار رياضي
* نرم افزار فيزيک
* نرم افزار شيمي
* جزوه درس اندازه گيري الکتريکي
* جزوه درس الکترونيک 2
* آرايش مثلثي اعداد
* يک قرن با ثابت پلانک
* قانون سوم کپلر براي مدارهاي بيضوي

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

 دانلود ExpressPCB
نرم افزار رمز گشای مقاومت ها
دانلود نرم افزار های مهندسي الکترونيک
دانلود نرم افزار اسمبلر 8051 
 
 


نرم افزار MiscEl

این برنامه شامل قسمت های مختلفی جهت محاسبات در سیستم های مختلف برقی است.
از جمله قسمت های مختلف به موارد زیر می توان اشاره نمود:

محاسبات
ماشین حساب
کشیدن منحنی برای مجموعه ای از نقاط
مجموعه ای کامل از محاسبات هندسی (محیط، مساحت و ...)
محاسبات قانون اهم (قانون اهم، به دست آوردن امپدانس و ...)
محاسبات قانون اهم برای سیستم های سه فاز
محاسبات دسی بل
محاسبات مربوط به شارژ و دشارژ خازن و سلف و ...
به دست آوردن RMS، پیک، میانگین و ...
محاسبات لنز
محاسبات روشنایی
مکانیکال
محاسبه مقاومت و اتلاف توان در سیم ها
محاسبات اندازه و بزرگی فن
محاسبات مربوط به خنک کننده ها
محاسبات مربوط به PCB
محاسبات مربوط به کابل
قطعات
مباحث مربوط به رنگ در مقاومت ها، خازن ها و ...
محاسبات سنسورهای معروف دما (PT100، NTC)
رنگ و طول موج LED ها و طراحی مدار مناسب برای راه اندازی LED سیستم های شماره گزاری قطعات
محاسبات مربوط به MOS ها
مدرات نمونه
محاسبات مدارات RC، RL، RLC
محاسبات اتصال موازی و سری مقاومت، خازن، سلف
محاسبات IC 555
طراحی مدارات تقسیم ولتاژ
محاسبات مدارات با المان های وابسته مدار
طراحی و محاسبات 32 نوع فیلتر
طراحی انواع مختلف آنتن
طراحی منابه تغذیه با74XX و LM317 MPU
محاسبات تقسیم زمان برای تایمر
تبدیل اعداد حقیقی به کسر و پکیج های مورد نیاز
محاسبات ارتباطات سریال

Info about MiscEl

دانلود   (حجم : 1.26 MB )


نرم افزار IC-Databook

 در این نرم افزار شما می توانید اطلاعات اکثر IC های معروف سری 74X و 40X را که شامل پین ها , اتصالها و جدول توابع آی سی می شود را به دست آورید . این نرم افزار شامل بیش از 230 آی سی مختلف می باشد، همچنین می توانید IC جدیدی را به آن اضافه نمایید یا اطلاعات آی سی های دیگر را ویرایش کنید .

دانلود    (حجم : 1.۷ MB )


نرم افزار Microsoft Robotics Studio

برنامه ی قدرتمند Robotics از سوی مایکروسافت منتشر شد. هدف اصلی این نرم افزار آن است که سیستمی را به شما ارایه دهد تا بر مبنای آن بتوان تمامی ایده ها، مباحث و نیازمندهای دنیای روباتیک را با استفاده از قطعات سخت افزاری موجود به محصولات متنوع در آورد. با استفاده از این ابزار ، مخترعین و برنامه نویسان می توانند سخت افزارهای خود را کنترل کرده و رابطه ای منطقی میان سیستم روباتیک سخت افزار و برنامه ریزی و فرمان های برنامه نویسی شده ی Developer را به دقت مشاهده کنند. این نرم افزار همچنین به عنوان یک زمینه ی بنیادی برای شرکت های سازنده ی قطعات سخت افزار می باشد تا بتوانند محصولاتی را تولید کنند که از توان کنترل رباتیک از طریق نرم افزار برخوردار باشند. مایکروسافت در پی آن است تا تولیدات سخت افزاری را به شکلی درآورد که به راحتی توسط کاربران کامپیوتر قابل کنترل باشد.

دانلود نرم افزار با حجم ۳۶.۶ مگابایت     


« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

نرم افزار  CHEMIX School 3.50

  نرم افزار  CHEMIX School 3.50 یک ابزار استاندارد محاسباتی شیمی در آزمایشگاه است.

قابلیت های این نرم افزار :

جدول تناوبي (خصوصيات كامل اتم ها و تاريخچه آنها )
محاسبه مولکولها
موازنه يك سري واكنش هاي شيميايي  از قبل تعريف شده
شيمي گرمايي
انحلال پذيري
مقاومت اسيد و باز
الكتروشيمي
طيف نمايي
جدول انحلال پذيري
محاسبات گازها
تبديل واحد ها : جرم - طول -  نيرو – توان - فشار – انرژي
ماشين حساب
ديكشنري شيمي  :


                                                                                                                    Benzene  

benzene (n) a hydrocarbon of formula C6H6. The six carbon atoms are combined in a ring structure, with all six bonds of equal length and equal activity. The bonds are neither single bonds nor double bonds, but have a chemical character peculiar to themselves; this property is called aromaticity. Benzene is the first member of two homologous series; in one, chains of carbon atoms are joined to the benzene ring; in the other, two or more benzene rings are combined. The formula of benzene is normally shown as a ring with a circle inside it; the circle represents 6 electrons which do not take part in any one bond, and are known as delocalized electrons. The delocalized electrons give benzene its aromaticity, or aromatic character. Benzene is a colourless liquid with a pleasant (aromatic) smells is inflammable, a good solvent for organic compounds and is chemically reactive.

Bond:        C - C      C = C      benzene
Lenght of bond(*E-10 m):   1.54       1.33         1.40   

 benzene 


                       

دانلود  حجم : ۱.۱۹ MB  


نرم افزار کروکودیل شیمی ( Crocodile Chemistry)

 این  آزمایشگاه شامل60 مبحث متفاوت و جدید علم شیمی است و در مقایسه با دیگر نرم افزارهای شیمی کامل تر می‌باشد . در هر مبحث وسیله های لازم برای طراحی آزمایش در اختیار شما قرار دارد و  قادر خواهید بود آزمایش را با پارامترها، ابزارها و مقدارهای مواد دلخواه  شبیه سازی کنید. 

 

منبع دانلود از سايت  ایران سیتی :

دانلود کروکودیل شیمی  (حجم : 16.9 MB )

رمز فایل :www.iran30t.com

خرید نرم افزار به همراه فیلم آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار      


                                 نرم افزارهای مفید مربوط به جدول تناوبی

                             >>>  دانلود نرم افزار های شیمی دیگر  <<<

« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

نرم افزار   Graph 4.3

 نرم‌افزاری برای رسم نمودار توابع با استفاده از ضابطه‌ی آنهاست. این نمودار توانایی رسم نمودارهای معمولی جبری، مثلثاتی، قطبی، پارامتری، مجموعه نقاط و همچنین رسم نمودار رابطه‌ها را دارد.

برخی از ویژگی‌های این نرم‌افزار عبارتند از:

      رسم خط مماس و عمود بر هر نقطه از نمودار // محاسبه‌ی طول منحنی نمودار با تعیین ابتدا و انتها // محاسبه‌ی سطح محصور بین نمودار و محورها با تعیین ابتدا و انتها // محاسبه‌ی خودکار مشتق‌های اول، دوم و ... تابع و نیز رسم نمودار آن‌ها // محدود کردن دامنه و برد توابع // اضافه کردن label (برچسب) به نمودار // رسم هر تعداد نمودار در یک صفحه‌ی کار // هاشور زدن نواحی محصور بین نمودار و محورها با تعیین نقطه‌ی ابتدا و انتها // تعیین شکل نقطه‌ی ابتدا و انتهای نمودارها (توپر، توخالی، پیکان و ... ) // تعیین ضخامت، رنگ و سبک خطوط و منحنی‌ها // ذخیره‌ی فایل خروجی به صورت عکس  //  فرمت اختصاصی نرم‌افزار با نام grf // امکان animate کردن نمودار و ذخیره‌ی انیمیشن در فرمت avi (به این صورت که مثلا در تابع ax + b حوزه‌ی تغییر پارامتر a را از 2 تا 16 تعیین می‌کنید و نمودار بقیه‌ی پارامتر‌ها را ثابت نگه‌داشته و با تغییر a انیمیشن ایجاد می‌کند! )

دانلود   (حجم : 3.11 MB )             


نرم افزار Microsoft Student Graphing Calculator 2006

این نرم افزار یک ماشین حساب بسیار حرفه ای است که به شما به صورت نموداری و سه بعدی کمک می کنه تا مسائل خودتون را حل کنید... البته اطلاعات بیشتری در مورد این برنامه ندارم اما تا همین حد می دونم که یه ماشین حساب فوق العاده است که بدرد تمام دانش آموزها و تمام ریاضیدان ها می خوره.

دانلود نرم افزار با حجم ۴ مگابایت        


نرم افزار حل كننده معادلات ریاضی

از جمله امکانات این نرم افزار می توان به :
حل كردن انواع مختلف معادلات و نامعادلات رياضي تا درجه ان ام طي چند ثانيه
پيدا كردن ريشه هاي معادلات و نامعادلات به همراه نمودار
اولين حل كننده سخنگوي معادلات و نامعادلات رياضي به زبان انگليسي
با قابليت ذخيره مسائل نمونه و فرمول هاي رياضي

دانلود نرم افزار با حجم ۸.۵ مگابایت


نرم افزار   Advanced Grapher 2.11

نرم افزار Advanced Grapher علاوه بر انجام محاسبات ریاضی، به رسم نمودار معادلات، نامعادلات و تقریب زدن منحنی ها می پردازد. نمودارهایی برحسب (Y(xو (X(yدر مختصات دکارتی و معادلات گوناگونی را در مختصات قطبی می توان رسم کرد. هم چنین نمودار معادلات f(x,y)=0 و نامعادلات (f(x,y)>0 ، 0    و دیگر قابلیت این نرم افزار این است که تعریف توابع، مشتق و انتگرال آن ها را محاسبه کرده و نمودار تمامی این توابع را نمایش می دهد. هم‏چنین توانایی آنالیزعددی  مشتق، انتگرال توابع مختلف را دارد.

دانلود              حجم فایل: 1.17 MB                   


نرم افزار Geometer"s SketchPad

این نرم افزار محصول انجمن ملی معلمین ریاضی آمریکا (NCTM) به سرپرستی نیکلاس جکیو می باشد که از جمله اولین و مشهور ترین نرم افزارهای هندسه پویا محسوب می شود.

 نرم افزار بسیار قدرتمند بوده و بسیاری از مسائل ریاضی و هندسه را بصورت مثال در خود ارائه داده است. مثالهای برنامه و دفترچه همراه سی دی نرم افزار با نام 101 ایده برای اسکچ پد, مجموعه ای کم نظیر  از کاربرد های هندسه پویا در آموزش محسوب می شود. کتاب های فراوانی با محتوای طرح درس مبتنی بر اسکچ پد نوشته شده است. همچنین قابلیتهای نمایشی ویژه ای برای جذاب تر کردن نمونه های ساخته شده فراهم آورده است. اسکچ پد امکانی برای ارائه خروجی جاوا اپلت دارد. توانمندی این نرم افزار کمک آموزشی در ترسیم نمودار ها و محاسبات خود مثال زدنی است.

 نقطه ضعف اسکچ پد, در طراحی ظاهر برنامه, شامل منوها و آیکن های نمایشی آن است. همچنین  محدودیتهایی در برخی مثال ها در اپلت وجود دارد. که عملاً نمی توان به عنوان یک موتور تولید کننده اپلت روی آن حساب باز کرد.

 قیمت بسته آموزشی اسکچ پد 75 پوند است که البته نسبت به بقیه نرم افزارهای آموزشی گران محسوب می شود.

 دانلود       حجم : ۱.۲ MB       سایت نرم افزار       


نرم افزار GeoGebra

نرم افزار ژئوجبرا محصول تيم متخصص با پشتيباني دانشگاه سالزبورگ استراليا و سرپرستي مارکوس هوهن وارتر در سال است. نرم افزار پوشش نسبتاً جامعي به مباحث حساب, جبر و هندسه فراهم کرده است. در برنامه محيط ترسيم اشکال هندسي, محيط ورود فرمان هاي رياضي و ناحيه اطلاعات جبري در نظر گرفته شده است. ظاهر نرم افزار در نگاه اول بسيار جذاب و هوشمند بوده, و کليه امکانات براي بررسي هاي تحليلي و ترسيمي را فراهم مي آورد. خروجي جاوا اپلت اين نرم افزار بدون نقص به همراه گزينه هاي فراواني است که طراح آموزشي را قادر به توليد طرح درس هاي تعاملي با کيفيت بالا مي کند. نرم افزار در نسخه جديد خود امکان سفارشي کردن ابزار نرم افزار را فراهم کرده است. همچنين کاربر مي تواند ابزار خاص مورد نظر خود را در محيط برنامه طراحي کرده و به ابزارهاي موجود بيافزايد.

 اين نرم افزار وب سايت بسيار قوي و پر محتوايي دارد که علاوه بر معرفي نرم افزار, انجمن هايي را براي تعامل بين کاربران فراهم آورده است. همچنين و قسمتي به نام ويکي ژئوجبرا به هر يک از کاربران فضايي براي قرار دادن تجربيات و توليدات خود از نرم افزار را بوجود آورده است. سايت اين نرم افزار به 30 زبان زنده دنيا از جمله فارسي قابل دسترسي مي باشد.

نرم افزار ژئوجبرا در مقايسه با ديگر نرم افزارها از لحاظ توانمنديهاي ترسيمي, ظاهر, وسعت عمل, محتواي آموزشي براي معلمين و دانش آموزان, ارتباط با کاربران, خروجي جاوا,و بروز بودنمناسبترين نرم افزار محسوب مي شود. بويژه اينکه در آخرين نسخه نرم افزار که در شهريور 1386 ارائه شده است, زبان فارسي نيز وجود داشته و ديگر اينکه اين برنامه کلاً به صورت رايگان ارائه مي شود.

   دریافت نرم افزار   حجم فايل :3.16 MB    

برای دیدن نمونه فعالیت‏های نرم افزار اینجا   را مشاهده کنید.

سایت نرم افزار           دریافت نرم افزار جاوا


نرم افزار  Statictics Pro

 نرم افزاری برای انجام محاسبات  آماری ,  جایگشتها و ترکیبات و محاسبات احتمال دو جمله ای , شرطی و هندسی و تجزیه و تحلیل داده ها به همراه توضیح می‏باشد.                    

دانلود   حجم : 2.24 MB       سایت نرم افزار


« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :

نرم افزار interactiv physics

اين نرم اڧزار به ما اين امکان را مي دهد که در يک ڧضاي دلخواه حرکت اجسام را شبيه سازي کنيم.
  برنامه برای شبيه سازي مفاهیم دینامیکی و سینماتیکی طبق استاندارد جهاني مي باشد  ودر آموزش وپرورش بيشتر كشورها  تدريس مي شود.(تنها مشکل این برنامه demo بودن آن است که اجازه ذخیره کردن برنامه های ساخته شده را نمیدهد )

دانلود  (حجم : 27 MB )                      

دانلود آشنايي محيط کارنرم افزار interactiv physics  از سایت www.onlinephysics.com                (حجم : 292.4 KB )


نرم افزار کروکودیل فیزیک ( Crocodile Physics )

* نرم اڧزار Crocodile Physics  يک نرم اڧزاربسيار قدرتمند در زمينه هاي نور ،الکتریسته، حرکت ، نیرو ، نوسان ،  امواج و... مي باشد. این آزمایشگاه شامل60 مبحث متفاوت و جدید علم فیزیک است و در مقایسه با دیگر نرم افزارها کامل تر می‌باشد. این  آزمایشگاه شامل60 مبحث متفاوت و جدید علم فیزیک است و در مقایسه با دیگر نرم افزارهای فیزیک کامل تر می‌باشد. 

منبع دانلود از سايت  ایران سیتی

دانلود کروکودیل فیزیک (حجم : 31.5 MB )           

رمز فایل :www.iran30t.com

فیلم معرفی نرم افزار کروکودیل فیزیک  (حجم :  10.55 MB )

خرید نرم افزار به همراه فیلم آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار


نرم افزار   science_sim

نرم افزاري براي شيه سازي مفاهيم زیر :

بردار ها - آلترناتور - مدار های ac و dc - دیود Led - محاسبات و نمودار های فیبر نوری - موتور سه فاز - رسم موج بر اساس معادله ی آن – رسم نمودار میله ای بر اساس داده های تصادفی

     
دانلود   (حجم : 4.35 MB )  


نرم افزار اپتیک  Looking glass 
یکی از نرم افزارها یی که با آن تمام آزمایشهای مربوط به بخش نور را می توان انجام داد Looking glass  است .
این نرم افزار برای آزمایشهای آینه ها وعدسی ها مناسب است .با این نرم افزار می توان تمامی حالت های پرتوهای نوری را درست کرد وانواع تصویر ها را تشکیل داد .
ویِژگی این نرم افزار آسان بودن کار با آن است .
  این نسخه آزمایشی است وفقط برای یک ماه بر روی کامپیوتر شما کار می کند و برای رفع این مشکل  باید بعد از نصب برنامه با گذشت هر روز ساعت سیستم را یک روز به عقب ببرید دقت کنید بیشتر از یک روز عقب نبرید چون اثر منفی داره .
دانلود   (حجم : 807 KB )                     

نرم افزار   Making Waves
نرم افزاری برای رسم امواج در دو بعد و رسم برآیند آنها و فیلم گرفتن از آنها .....
   این نسخه آزمایشی است وفقط برای یک ماه بر روی کامپیوتر شما کار می کند و برای رفع این مشکل  باید بعد از نصب برنامه با گذشت هر روز ساعت سیستم را یک روز به عقب ببرید دقت کنید بیشتر از یک روز عقب نبرید چون اثر منفی داره .

دانلود   (حجم : 1.1 MB )                            


فایل های فلش شبیه سازی مباحث فیزیکی : 

  دانلود  (حجم : ۵۹۹  KB )         


نرم افزار   PhysProf 1.0

 PhysProf 1.0  نرم افزاری برای یادگیری مباحث گوناگون فیزیک با موضوعات مکانیک، الکترونیک و الکتریسیته، نورشناسی و ترمودینامیک می باشد و شامل 70 محیط تعاملی است که به کاربر اجازه می دهد با شبیه سازی و نمایش انیمیشن آن ها و ایجاد تغییر در پارامترها، به تثبیت مباحث مورد نظر بپردازد. برای مثال؛ در مبحث سطح شیبدار مکانیک، دانش آموز می تواند زاویه ی سطح شیبدار، اندازه ی نیروی وارد برجسم و جنس سطح شیبدار را تغییر دهد و اثر هر یک را روی حرکت جسم بررسی کند. هم چنین مقدار نیروی اصطکاک و عمود بر سطح و ... را با توجه به داده های انتخابی محاسبه می کند.

در کنار هر مطلب آموزشی گزینه ی help قرار گرفته است که برای فراگیری مطالب موجود، بسیار مفید است. به نظرمی‏ رسد کاربر در مقایسه با دیگر نرم افزارهای آموزش فیزیک، از این نرم افزار راحت تر استفاده خواهد کرد.

دانلود                   حجم فایل :   12.8 MB                          


 نرم افزار  Orbit Xplorer 2.2

یک آزمایشگاه تمرین در زمینه فیزیک گرانشی سیارات و ماهواره ها .

ویژگی های این نرم افزار :

شبیه سازی ، محاسبه و رسم مدارهاي سيارات و قمر های آنها و ماهواره ها که در جاذبه متقابل با يكديگر قرار دارند.
درست کردن و حرکت دادن سیارات درمدارات شبیه سازی شده خودتان.
نمايش زمان ، مسير ، سرعت ، شتاب و انرژي سیاره متحرک در فضا.
رسم نمودار مكان ، سرعت و شتاب بر حسب زمان.
اجراي 4 شبيه سازي همزمان و محاسبات نجومي.
دانلود   حجم :3.19 MB                  


 نرم افزار VirtuaLab Optics 1.0 

 این نرم افزار شامل تمامی ابزار های نوری از جمله عدسی ها، آینه ها، رسم پرتوها و مکان تصویر حقیقی و مجازی می باشد. در یک محیط تعاملی کاربر می تواند هر نوع آینه و عدسی را انتخاب کرده، شیء را در مکان دلخواه قرار داده و تصویر آن را مشاهده کند و یا با تاباندن پرتو ها در زوایای متفاوت تصاویر حقیقی ومجازی را در مکان های مختلف مشاهده کند و به قانون های تشکیل تصویر در آینه ها و عدسی ها پی برد.

دانلود  حجم : 4.84 MB                      

دانلود فایل فلش آموزش كار با نرم افزار  Pintar VirtuaLab Optics 1.0         <<<   برای اجرا نیاز به Flash Player دارید .


نرم افزار  ProjectileX

 نرم افزار ProjectileX حرکت پرتابه هارا شبیه سازی می کند و اطلاعاتی را راجع به حرکت پرتابه به شما می دهد و منحنی مسیر حرکت پرتابه را در دو حالت حرکت ایده آل و حرکت در تاثير با كشش خطي هوا به شما نشان می دهد .البته از بین پارامترهای سرعت اوليه ، زاويه پرتاب ، ارتفاع اوليه، ارتفاع نهايي ، جرم پرتابه و ضريب كشش خطي هوا فقط مي توان پارامتر هاي سرعت اوليه ، ارتفاع نهايي ، جرم پرتابه و ضريب كشش خطي را تغيير داد چون اين نسخه نمایشی (demo) نرم افزار است .

دانلود   حجم : 1.07 MB    سایت نرم افزار


نرم افزار Electric Field
با اين نرم افزار شما مي توانيد بار هاي الكتريكي را با دادن اندازه آنها در صفحه قرار دهید و خطوط ميدان الكتريكي و خطوط هم پتانسیل در صفحه را برنامه برای شما رسم می کند  همچنین این نرم افزار بردار ميدان الكتريكي ،مقدار شدت ميدان الكتريكي و پتانسيل الكتريكي را در هر نقطه از صفحه را نشان می دهد و در آخر هم می توانید کارهایتان را در یک فایل ذخیره کنید .

  دانلود نمونه کار برنامه      <<<   باید با خود نرم افزار اجرا کنید

دانلود برنامه  حجم : 781 KB  


نرم افزار  Physics 101 SE 7.2  نسخه Demo

 Physics 101 SE  يك ابزار محاسباتی فيزيكی در مباحث زیر است .

  حركت شناسي ،  بردارها ، حركت پرتابه ها ، دینامیک ، کار و انرژی ، اندازه حرکت ، نیروی گرانش ، حرکت دورانی ،  امواج - امواج صوتي ، گازها ،  مایعات ، گرما ، مرکز جسم ، الکترواستاتیک ، الکتریسیته جاری ، مدارهای الکتریکی ، مغناطیس ، نورشناسي ، نسبيت  ، فیزیک مدرن و اتمی ،  طيف نمايي امواج الكترومغناطيسي ، فرهنگ لغات اختصاري ، تبديل واحد ها .

دانلود      حجم : 8.56 MB    سایت نرم افزار 
« پيوند مطلب »   با انتقادات و پيشنهادات خود به بهتر شدن مطالب اين وبلاگ كمك كنيد :